Úvod Články Kdo nám navrhne zahradu
 

Kdo nám navrhne zahradu? Budeme to mít zadarmo?

A kdo navrhuje zahrady?

Je to zahradník s vyšším teoretickým a odborným vzděláním – zahradní architekt. Snad v žádné jiné tvorbě se nesetkáváme u klientů s takovou bezradností, jako při plánování a zakládání zahrad. Jsou stavebníci, kteří k založení zahrady odborníka nepotřebují, domnívající se, že při tom mnoho ušetří. Tito lidé dokumentují svým počínáním svoji kulturní zaostalost a sami se hmotně poškozují.

Druhá kategorie stavebníků vydává se na milost i nemilost tak zvaným melouchářům, kteří se nabízí na vyhotovení nezávazného návrhu a rozpočtu na založení zahrady.

Zahrada je cenným objektem. Drahota pozemku, náklad na úpravu, výdaje za rostliny a zahradní doplňky určují jistou hodnotu novodobé zahrady. Odborný návrh na její úpravu vyžaduje intensivní duševní práce a mnoho času. Vyměřování a nivelace pozemku, detaily osázení, sestavení perenových a růžových rabat, detaily zahradních architektur jako jsou besídky, bazénu, nábytku a konečně eventuelní perspektivní pohledy – to vše znamená pro projektanta často i několikadenní námahu. A nyní si představme, že někdo nabízí tuto práci svému spoluobčanu zdarma. Že se tak děje, to může jistě mnoho stavebníků potvrditi. Sotvaže začali stavěti dům, již byli denně obléháni celou řadou zahradníků i nezahradníků, kteří se ochotně nabízeli, že vyhotoví nezávazný projekt zahrady. Každý rozumný člověk musí doznati, že zde není něco v pořádku. Již z lidského stanoviska je pro stavebníka nemorální a ponižující, žádati od svého spoluobčana nějakou práci zdarma. A nechá-li se na lákavou nabídku nachytati, pocítí na vlastní kapse, co bylo příčinou tak ochotného dodání nezávazného, ovšem ledabylého a bezcenného projektu. Ten kdo nabízí plány zahrad zdarma, vystavuje si sám vysvědčení odborné neschopnosti neb nesolidnosti – poněvadž zdatný odborník nemá nikdy zapotřebí, aby si tímto nedůstojným způsobem zákazníka zajišťoval.

V jiných případech se hlásí stavební architekt, že zároveň s návrhem domu vyhotoví i návrh zahrady.

Projektování živé rostoucí zahrady je přece docela něco jiného než projektování objektů z mrtvé kamenné hmoty, která se ve tvaru nikdy nemění! V zahradě dominuje rostlina, jejíž individuelní vlastnosti dávají podnět k individuelním řešením jednotlivých části zahrady…

V jaké výhodě je však zákazník, který si od specialisty, zahradního architekta, nechal vytoviti odborný plán za honorář. Plán zůstane se všemi detaily a přílohami po zaplacení honoráře jeho majetkem, na jehož podkladě si může nechat vyhotoviti rozpočet na založení zahrady od jakékoliv sadovnické firmy. Má možnosti zadati pouze zemní práce, může je provésti pod vedením odborníka ve vlastní režii, může se i objednati rostlinstvo, kde zná za vhodné – zkrátka není na žádného vázán a žádným obtěžován. Může býti ujištěn, že na základě svědomitě vypracovaného plánu výdaje za honorář zahrady mnohonásobně ušetří.

Je již dosti prozíravých stavebníků, kteří si vypočítávají poměr honoráře zahradního architekta k tvorbě kulturního díla, které musí přečkati často několik generací.

Výňatek z knihy NOVODOBÉ ZAHRADY Josefa Kumpána, z roku 1931!

 

Zpět


Společnost pro zahradní a krajináškou tvorbu Společnost pro zahradní a krajináškou tvorbu
Svaz zakládání a údržby zeleně Svaz zakládání a údržby zeleně
Náš Facebook
Webdesign: